Kako isključiti automatsku reprodukciju videozapisa u aplikaciji Facebook za iPhone i iPad

Video je sve važniji na Internetu, a posebno na društvenim mrežama. Facebook je toga svjestan i već je neko vrijeme prema zadanim postavkama aktivirao automatsku reprodukciju videozapisa u svojoj aplikaciji za iPhone, iPad i iPod Touch. Ova automatska reprodukcija čini konzumiranje video zapisa prirodnijim i ugodnijim (iako ponekad